Firma Oferta Zapytanie ofertowe Kontakt
Oferta dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorstw, bez względu na branżę czy wielkość, oferujemy przygotowanie wymaganej prawem dokumentacji. Nasi eksperci wykonają dla Państwa:
 • wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • operaty wodnoprawne
 • operaty ochrony powietrza
 • dokumentacje gospodarowania odpadami
 • operaty ochrony przed hałasem
 • informacje i raporty o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć
 • oceny wpływu przedsięwzięć na obszar NATURA 2000.
Prowadzimy także doradztwo prawne, techniczne i technologiczne, pomagamy opracować i wdrożyć programy Czystszej Produkcji.

Oferujemy współpracę w zakresie poszukiwania i wyboru właściwego źródła finansowania dla zamierzonej inwestycji, oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Głownie dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw wprowadziliśmy możliwość zawierania umów na stałą obsługę ekologiczną obejmującą:
 • bieżącą kontrolę i ocenę stanu środowiska w zakładzie.
 • doradztwo prawne i techniczne.
 • prowadzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska
 • wyliczanie wielkości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
 • reprezentowanie przedsiębiorcy, z jego upoważnienia, w kontaktach z przedstawicielami administracji, organów kontrolnych i inwestorów
Przed rozpoczęciem współpracy proponujemy wykonanie dla Państwa bezpłatnego wstępnego przeglądu środowiskowego. Zakres przeglądu jest uzależniony od rodzaju zadania, jakie zamierzcie nam zlecić.

Najczęściej przegląd obejmuje ocenę aktualnej sytuacji środowiskowej przedsiębiorstwa, a w szczególności:
 • Ocenę eko-efektywności procesu technologicznego
 • Ocenę warunków prowadzenia procesu inwestycyjnego
 • Stanu formalno-prawnego działalności przedsiębiorstwa
W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy, lub wykonaniem przeglądu środowiskowego prosimy o kontakt.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

created by wizja.net